Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

czarno-bialo
5033 0e90 420
Reposted fromnalezycie nalezycie viazupelnie zupelnie
Sponsored post
feedback2020-admin
czarno-bialo
czarno-bialo
czarno-bialo
5844 fe59 420
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaTokyoMEWS TokyoMEWS
czarno-bialo
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto
czarno-bialo
czarno-bialo
czarno-bialo
czarno-bialo
1341 b860 420
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viairmelin irmelin
czarno-bialo
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viairmelin irmelin

July 09 2015

czarno-bialo
9680 e51c 420
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion vianaiwna naiwna
6341 dca2 420
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viablaxkseoul blaxkseoul
czarno-bialo
3565 5695 420
Reposted fromroyals royals vianothingness nothingness
czarno-bialo
5638 846f 420
5053 ef6e 420
Reposted frommadamebadass madamebadass viaspes spes
czarno-bialo
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapikkumyy pikkumyy
czarno-bialo
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
czarno-bialo
8481 02c0 420
Dumny tak bardzo.

July 08 2015

czarno-bialo
7969 e71c 420
Reposted fromverdantforce verdantforce viamajkey majkey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...