Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

czarno-bialo
4046 01e8 420
Reposted fromrol rol viamajkey majkey
czarno-bialo
5208 427f 420
Reposted fromyourjinx yourjinx viamajkey majkey
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 420
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
czarno-bialo
0490 2bae 420
Reposted fromidaru idaru viamajkey majkey
czarno-bialo
Pamiętam, co czułam, kiedy jeszcze jako mała dziewczynka dowiedziałam się, że człowiek ma tylko jedne życie. Bardzo mnie to wówczas zmartwiło. Sądzę, że później dla zrekompensowania tego stanu rzeczy starałam się przeżywać wszystko możliwie jak najintensywniej. 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viamadamemonroe madamemonroe
czarno-bialo
3518 aab7 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaazalia azalia
czarno-bialo
7604 f1cd 420
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viamajkey majkey
czarno-bialo
Gigi | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamajkey majkey
czarno-bialo
Reposted frommeem meem viamajkey majkey

July 06 2015

5571 03e0 420
Reposted frommittland mittland vianivea nivea
czarno-bialo
czarno-bialo
|Women in Science
Reposted fromseverine severine viaPerpetuummobile Perpetuummobile

June 23 2015

czarno-bialo
If I can't be my own 
I'd feel better dead 
— AiC
czarno-bialo
8023 3003 420
czarno-bialo
8437 771e 420
Today is the dead one.
Reposted frompianistka pianistka viaszatanista szatanista

June 19 2015

czarno-bialo
6531 5a5e 420

onegoodglove:

needthisbook:

Ten Major Artists:

Wong Wong & Lu Lu

Wong Wong & Lulu

Pepper gazing into the mirror before a self-portrait

Pepper examining himself before commencing a self-portrait

Pepper painting his self-portrait

Pepper’s self-portrait

Tiger

Tiger the spontaneous reductionist

Misty in action

Misty goes off the wall

Minnie: abstract expressionist

Minnie, the abstract expressionist

Minnies finished work

Minnie’s Reindeer in Provence, 1992.

Smokey contemplating

Smokey painting after an hour in the catnip patch

Smokey painting after an hour in the catnip patch

Smokey at work

Ginger's 'Stripped Bare Birds', 1992.

Ginger’s Stripped Bare Birds, 1992.

Princess' 'Regularly Ridiculed Rodents', 1993.

Princess, the elemental fragmentist

Charlie the peripheral realist

Charlie, the peripheral realist

THE COFFEE SHOP NEAR MY JOB HAS THIS BOOK AND ITS SISTER BOOK:

WHY PAINT CATS

WHERE THEY ALSO PAINT CATS

Reposted fromfasel fasel viasomebunny somebunny

June 11 2015

czarno-bialo
Play fullscreen
Posłuchaj, porzucony przez nią,
Nieznany mój przyjacielu:
W rozpaczy swojej
Nie wychodź na balkon, nie wychodź,
Do bruku z góry nie przychodź, nie przychodź, nie przychodź,
Na smugę cienia nie wbiegaj,
Zaczekaj, trochę zaczekaj!

Posłuchaj, porzucona przezeń,
Nieznana mi przyjaciółko:
W rozpaczy swojej
Nie wychodź na balkon, nie wychodź,
Do bruku z góry nie przychodź, nie przychodź, nie przychodź,
Na smugę cienia nie wbiegaj,
Zaczekaj, trochę zaczekaj!

Przysięgam wam, że płynie czas!
Że płynie czas i zabija rany!
Przysięgam wam, przysięgam wam,
Przysięgam wam, że płynie czas!
Że zabija rany - przysięgam wam!

Tylko dajcie mu czas,
Dajcie czasowi czas.
Zwólcie czarnym potoczyć się chmurom
Po was, przez was i między ustami,
I oto dzień przychodzi, nowy dzień,
One już daleko, daleko za górami!
Tylko dajcie mu czas,
Dajcie czasowi czas,
Bo bardzo, bardzo,
Bardzo szkoda
Byłoby nas!

Bo bardzo, bardzo,
Bardzo szkoda
Byłoby nas!

Bo bardzo, bardzo,
Bardzo szkoda
Byłoby nas!

Tylko dajcie mu czas.
czarno-bialo
czarno-bialo
9580 a19c 420
martystka
Reposted fromazalia azalia viamagdanestor magdanestor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...